Profilprodukter

Semcon

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag inom ingenjörstjänster och teknikinformation som utvecklar och formger produkter åt företag inom fordonsbranschen, energisektorn, processindustrin, telekom-, life science- och verkstadsindustrin. Semcon är teknikbolaget som sätter människan före tekniken. Vi hjälper våra kunder att utveckla tekniska lösningar som gör skillnad i människors vardag.