Profilprodukter

Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. De  fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor.  Concordia Maritimes produkttankflotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ, två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ.