Profilprodukter

Alektum

Alektum Group har funnits sedan 1992 då de startade som ett renodlat inkassoföretag. I dag bedriver de verksamhet i 18 europeiska länder, varav 3 är partners, har över 650 anställda och omsätter mer än 1,2 miljard kronor i koncernen.