Klimatsmarta val

Vi på MARC vill vara med och bidra till att skapa ett bättre klimat för alla de företag, människor och samhällen som berörs av vår verksamhet. Vi värnar om miljön och etikfrågor dagligen i vårt arbete. Därför efterfrågar vi miljöcertifieringar av våra leverantörer för att kunna bidra till en mer hållbar verksamhet. 

Att må bra av produkterna vi säljer är något vi strävar efter. Därför jobbar vi aktivt med att säkerställa att vårt kontor i Kina ständigt efterföljer våra miljö och anställningslagar. Vi vill också vara säkra på att de uppfyller våra miljöstandarder och att de behandlar alla väl. Vi uppmanar alla våra leverantörer att följa vår Code of Conduct. 

Det skulle kunna gå att pressa priserna ännu mer än vad vi gör idag, men då riskerar vi att tappa vår bästa supply chain som delar våra värderingar och våra mål. För oss är det viktigt att bibehålla vårt miljötänk när det gäller våra val av produkter, leverantörer, resurshantering och transport.  

Vi är medlemmar i Naturvårdsverket och rapporterar om allt vi sätter på marknaden till El kretsen när det gäller elektronik. Vi stödjer även flera andra hållbarhetsmärken och strävar efter att så stor del som möjligt av vår produktion hamnar här.  

verksamhet-logo_fsc
verksamhet-logos_oeko-tex
verksamhet-logos_fairtrade
verksamhet-logos_gots
verksamhet-logos_svanen