Skicka Grönt med DHL!

I vårt kontinuerliga arbete för en bättre miljö använder vi på MARC DHLs fraktsätt ”Skicka Grönt” så långt det går som ett grönare och mer miljövänligt sätt att skicka paket. 

Målet med ”Skicka Grönt” är att halvera våra klimat-påverkade utsläpp tillsammans med DHL per ton kilometer till 2025, vilket vi följer upp årligen.

Man kan som kund välja om vi ska skicka alla frakter som standard med ”Skicka Grönt” eller enbart de större och längre transporterna. 

Hör av er om ni vill veta mer!

Fler nyheter